Jag ger råd och utför dåd

Jag håller engagerande och spännande föredrag om:

    Ledarskap i teori och framför allt i praktik.

    Krishantering.

    Etik och moral.

    Säkerhets- och försvarspolitik.

    Fredsfrämjande insatser – i praktiken.

Jag har en unik erfarenhet av ledarskap i svåra situationer och delar med mig av såväl framgång som motgång.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs om mina erfarenheter som chef under 40 år och min syn på ledarskap i min bok "När Balkan Brann" utgiven av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek med ISBN 978-91-86837-40-2.

Tel: 08-55152082, Mobil: 070-2011942

E-post: ulf.henricsson@svarttorp.se